18-29 January 2021
Opava
Europe/Prague timezone

Přehled příspěvků

12 / 12
RNDr. Petra Fousková, Ph.D. (HARBER IP s.r.o.)
18/01/2021, 10:00
Ing. Michal Pazour, Ph.D. (Technologické centrum AV ČR)
18/01/2021, 11:15
prof. PhDr. Petr Kratochvíl (Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.)
18/01/2021, 13:30
RNDr. Vladimír Albrecht, CsC. (Technologické centrum AV ČR)
19/01/2021, 10:00
Ing. Miroslav Indra, CSc. (Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.)
19/01/2021, 12:30
Mgr. Yvona Kaniová (Rektorát, Centrum řízení projektů, SU v Opavě)
19/01/2021, 13:45
Mgr. Kateřina Bohuslavová, MSc.
21/01/2021, 10:00
PhDr. Jana Vlčková, Ph.D. (Pedagogická fakulta UK)
26/01/2021, 10:00
PhDr. Jana Vlčková, Ph.D. (Pedagogická fakulta UK)
26/01/2021, 13:00
Mgr. Anna Novotná, Ph.D. (Ústav informatiky, FPF SU v Opavě)