18-29 January 2021
Opava
Europe/Prague timezone

Elektronické informační zdroje pro vědu a výzkum

25 Jan 2021, 12:30
1h 30m
ZOOM (Opava)

ZOOM

Opava

Speaker

Mgr. Kamil Matula (Ústav informatiky, Oddělení pro vědu a výzkum, FPF SU v Opavě)

Description

Zaměřím se na Metodiku hodnocení vědeckých výsledků 17+ a druhy výsledků, citační rejistříky jako nástroje pro podporu vědeckých činností, výběr a kontrolu publikací i navazování kontaktů, sociální sítě zaměřené na VaV a predátorské časopisy.

Primary author

Mgr. Kamil Matula (Ústav informatiky, Oddělení pro vědu a výzkum, FPF SU v Opavě)

Presentation Materials