18-29 January 2021
Opava
Europe/Prague timezone

Instrukce

Platforma: Školení pro doktorandy bude probíhat online pomocí konferenční platformy ZOOM (www.zoom.us). Klient Zoom je k dispozici pro operační systémy Windows, OSX, Linux, Android a iOS. Účastníci nemusí mít na svých počítačích nebo jiných zařízeních nainstalovaného klienta ZOOM - Zoom lze použít prostřednictvím webového prohlížeče. Klienta se však nikdy nedoporučuje používat.

Odkazy na jednotlivé sekce budou účastníkům zaslány e-mailem jeden den předem.

Moderátoři: Setkání budou moderovat Debora Lančová a Gabriela Urbancová.


Další pokyny:

  • Přístup k živým relacím bude zajištěn prostřednictvím vložených odkazů zaslaných registrovaným účastníkům e-mailem.
  • Účastníci by si měli předem ověřit technické aspekty hardwaru a/nebo softwaru jejich zařízení (tablety, mobilní telefony, počítače, notebooky) a také místní připojení k internetu.
  • Od účastníků se požaduje, aby v seznamu účastníků používali své křestní jméno a příjmení.
  • Po připojení ke schůzce budou účastníci automaticky ztlumeni, kromě mikrofonu mluvčího. Ke komunikaci s ostatními mohou účastníci použít chat nebo funkci „Zvedněte ruku“.
  • Aby bylo zajištěno dobré připojení reproduktoru, účastníci jsou požádáni, aby během prezentací nepoužívali své video pokud nebude požadováno jinak. Řečníci by měli používat své video, pokud je jejich rychlost internetu dostatečná.
  • Dotazy mohou být řečníkům adresovány na konci prezentací „zvednutím ruky“ nebo dotazem moderátora v chatu.