18-29 January 2021
Opava
Europe/Prague timezone

Financování výzkumu, grantový systém EU

19 Jan 2021, 10:00
1h 45m
ZOOM (Opava)

ZOOM

Opava

Speaker

RNDr. Vladimír Albrecht, CsC. (Technologické centrum AV ČR)

Primary author

RNDr. Vladimír Albrecht, CsC. (Technologické centrum AV ČR)

Presentation Materials