Školení pro doktorandy

Europe/Prague
ZOOM (Opava)

ZOOM

Opava

Gabriela Urbancová (Silesian University in Opava)
Description

Studenti doktorského stupně studia mají nyní jedinečnou příležitost se zúčastnit školení, které je zaměřené na rozvoj klíčových kompetencí a průřezových dovedností důležitých pro práci ve vědě a výzkumu. Námi připravený program je inspirován Kurzem základů vědecké práce (KZVP) pořádaným Akademií věd ČR, od které se nám podařilo získat kontakty a vybrané lektory požádat o spolupráci. Část programu je tedy věnována tématům, se kterými byste se mohli potkat právě v rámci KZVP.  Další část programu se bude věnovat i oblastem, která jsou teď velmi aktuální: projektové řízení, příprava projektových záměrů, vedení týmu, řešení krizových situací, management ve vědě. 

Díky situaci s Covid-19 jsme se rozhodli školení uspořádat online a využít konferenční platformu ZOOM (www.zoom.us).

Zúčastnit se mohou studenti z jakékoliv součásti Slezské univerzity v Opavě, kteří jsou posluchači prezenčního i kombinovaného doktorského studia. Stačí se zaregistrovat a další informace Vám budou chodit automaticky na Vámi uvedený email.

Na co se tedy můžete těšit?

Rétorika a kultura mluveného slova - PhDr. Jana Vlčková, Ph.D., Pedagogická fakulta UK

English in Academic Writing - Mgr. Kateřina Bohuslavová, MSc.

Prezentace vědeckých výsledků formou plakátových sdělení - RNDr. Ivan Janda, CSc.

Duševní vlastnictví a komercionalizace - RNDr. Petra Fousková, Ph.D., HARBER IP s.r.o.

Financování výzkumu, grantový systém EU - RNDr. Vladimír Albrecht, CSc., Technologické centrum AV ČR

Elektronické informační zdroje - Mgr. Anna Novotná, Ph.D. a Mgr. Kamil Matula, Ústav Informatiky, FPF SU v Opavě

Grantový systém v ČR - Ing. Michal Pazour, Ph.D., Technologické centrum AV ČR

Etické principy ve vědecké práci - prof. PhDr. Petr Kratochvíl, CSc., Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.

Bezpečnost internetu - Ing. Miroslav Indra, CSc., Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

Vedení týmu a řešení krizových situací - Mgr. Yvona KaniováRektorát SU v Opavě, Centrum řízení projektů

Další lektoři jsou v jednání.

 

Konkrétní program bude upřesňován postupně, a to dle časových možností jednotlivých lektorů. Celkem bude školení trvat 24 hodin, které budou rozprostřeny ve dnech 18. - 29. ledna 2021.

Školení se uskuteční díky projektu "Zvýšení kvality interního grantového schématu Slezské univerzity v Opavě", CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016951.

 

 

Participants
 • Adam Hofer
 • Antonina Zinhailo
 • Daniel Kvíčala
 • Debora Lančová
 • Dmitriy Ovchinnikov
 • Evariste Boj
 • Hana Kováčková
 • Iryna Bormotova
 • Jiří Skácelík
 • Kateřina Klimovičová
 • Martin Pavlíček
 • Ondřej Mikšík
 • Pavel Holba
 • Pavel Žídek
 • Petr Tesař
 • Petr Častulík
 • Petra Chmielová
 • Petra Krejčí
 • Petra Skoumalová
 • Radek Kowala
 • Radim Pánis
 • Radka Kubalová
 • Tomáš Petr
 • Vít Němec