18-29 January 2021
Opava
Europe/Prague timezone

Duševní vlastnictví a komercionalizace

18 Jan 2021, 10:00
1h
ZOOM (Opava)

ZOOM

Opava

Speaker

RNDr. Petra Fousková, Ph.D. (HARBER IP s.r.o.)

Primary author

Presentation Materials