18-29 January 2021
Opava
Europe/Prague timezone

Prezentace vědeckých výsledků formou plakátových sdělení (poster)

25 Jan 2021, 10:00
1h 30m
ZOOM (Opava)

ZOOM

Opava

Speaker

RNDr. Ivan Janda, CsC.

Primary author

Presentation Materials