Školení pro doktorandy

from Monday, 18 January 2021 (09:00) to Friday, 29 January 2021 (14:00)
Opava (ZOOM)

        : Sessions
    /     : Talks
        : Breaks
18 Jan 2021
19 Jan 2021
21 Jan 2021
25 Jan 2021
26 Jan 2021
AM
10:00 Duševní vlastnictví a komercionalizace - RNDr. Petra Fousková, Ph.D. (HARBER IP s.r.o.)   (ZOOM)
11:00 --- Coffee Break ---
11:15 Grantový systém v ČR - Ing. Michal Pazour, Ph.D. (Technologické centrum AV ČR)   (ZOOM)
10:00 Financování výzkumu, grantový systém EU - RNDr. Vladimír Albrecht, CsC. (Technologické centrum AV ČR)   (ZOOM)
11:45 --- Lunch Break ---
10:00 English in Academic Writing - Mgr. Kateřina Bohuslavová, MSc.   (ZOOM)
10:00 Prezentace vědeckých výsledků formou plakátových sdělení (poster) - RNDr. Ivan Janda, CsC.   (ZOOM)
11:30 --- Lunch Break ---
10:00 Rétorika a kultura mluveného slova - PhDr. Jana Vlčková, Ph.D. (Pedagogická fakulta UK)   (ZOOM)
PM
12:45 --- Lunch Break ---
13:30 Etické principy ve vědecké práci - prof. PhDr. Petr Kratochvíl (Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.)   (ZOOM)
12:30 Bezpečnost internetu - Ing. Miroslav Indra, CSc. (Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.)   (ZOOM)
13:30 --- Coffee Break ---
13:45 Vedení týmu, řešení krizových situací - Mgr. Yvona Kaniová (Rektorát, Centrum řízení projektů, SU v Opavě)   (ZOOM)
12:30 Elektronické informační zdroje pro vědu a výzkum - Mgr. Kamil Matula (Ústav informatiky, Oddělení pro vědu a výzkum, FPF SU v Opavě)   (ZOOM)
12:00 --- Lunch Break ---
13:00 Rétorika a kultura mluveného slova - PhDr. Jana Vlčková, Ph.D. (Pedagogická fakulta UK)   (ZOOM)