24 March 2023
Fyzikální ústav v Opavě / Bezručovo nám. 13, Opava
Europe/Prague timezone

O akci

International Masterclasses

Co jsou to International Masterclasses

Každoročně více než třináct tisíc středoškolských studentů po celém světe přichází navštívit blízké univerzity, aby zde pronikli do záhad částicové fyziky a ucelili si představy o své budoucí vědecké dráze.

Děje se tak v rámci skupiny akcí pod jednotným názvem International Masterclasses, tedy jakýchsi mistrovských hodin. Každý účastník v rámci dne dostane příležitost samostatně analyzovat skutečná experimentální data a dojít k zajímavým výsledkům. Předcházejí tomu krátké, účelně vedené, dopolední přednášky zkušených odborníků z oboru. Studenti nemusí znát nic předem, vše se naučí až na místě. Získané výsledky jsou diskutovány v rámci videohovoru s vědci z předních světových pracovišť. Protože obdobné Masterclasses probíhají ve stejný den i v jiných evropských zemích, výsledky datových analýz od ostatních skupin se sloučí a během hovoru navzájem porovnají.

Hlavním cílem International Masterclasses je prožít zábavný den plný fyziky, poznávání a radosti nad vlastními výsledky. „Škola hrou,“ řekl by Komenský.

 

Na co se můžete těšit

Fyzikální ústav v Opavě se do akce rovněž zapojil a vzhledem ke svému zaměření na výzkum astrofyzikálních procesů v polích černých děr, které – jak se zdá – jsou hlavními původci vysokoenergetických částic přicházejících až k nám na Zem, si Vás dovoluje pozvat na akci

 

International Masterclasses ZKOUMÁME KOSMICKÉ ZÁŘENÍ

 


Jedná se o vůbec první možnost zapojení středoškoláků do analýzy dat z Observatoře Pierra Augera v Argentině, která vystupuje jako spolupořadatel a je nejrozsáhlejší pozemní laboratoří zachycující kosmické záření na světě.

Přednášky u nás budou vedeny odborníkem na slovo vzatým, dr. Jiřím Grygarem, který se vědecky na výzkumu kosmického záření podílí a aktivně s danou observatoří spolupracuje.

Neváhejte se přihlásit již dnes. Naučit se veškeré problematice v rámci jednoho dne nepůjde (už i tak očekáváme konec akce až odpoledne, kolem 17. hodiny). Budete ale sami překvapeni, jak daleko se v pochopení celé problematiky dostanete – podívejte se na níže přiložené screenshoty z programu, který se naučíte používat, a na grafy, které budete sami schopni získat!

 

  


Organizaci akce podpořili: